Contact

Email:

Praktijkpetrakeijzer@gmail.com

 

De praktijk is geopend op

maandag, dinsdag, donderdag

en vrijdag van 8.30 tot 16.00 uur. 

Praktijk adres: 
Zilkerduinweg 178, De Zilk

(Als je op google 'Beukenlaan 17, De Zilk' ingeeft,

kom je precies voor de ingang uit. De witte poortdeur)

Tel.:     06 14219348

Email: praktijkpetrakeijzer@gmail.com

Postadres:
Zilkerduinweg 178, 2191AR, De Zilk

KVK: 27332166
Bank: NL64 INGB 0003163202

 Vanaf 11 juni 2019 is het praktijk- en postadres:

      Zilkerduinweg 178, 2191AR De Zilk

Contact

Aandachtspuntje:

Als ik met de kinderen aan het werk ben, neem ik geen telefoon op.

Om te voorkomen dat u mijn voicemail krijgt is het wellicht voor u en voor mij prettiger om een mail te sturen naar Praktijkpetrakeijzer@gmail.com.

Ik zal u dan zsm antwoorden.

Privacy Verklaring Praktijk Petra Keijzer

 

WGBO

Door de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) is het een plicht dat ik, als behandelaar van u en/of uw kind een dossier aanleg. De gegevens in dit dossier zullen bestaan uit gegevens die u mij vooraf aan de behandeling heeft gestuurd en gegevens die u tijdens de sessies met me deelt.

Dit dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand van u en/of uw kind, het welbevinden, de hulpvraag en de resultaten van en ervaringen met eerder genoten behandelingen.

 

AVG

Als gevolg van de verscherpte regels met betrekking tot bescherming van de  persoonsgegevens (de AVG) zal ik zelf geen uitgebreid dossier meer bijhouden. Alleen de grote lijnen van de sessies zullen vermeld worden. Hierin beschrijf ik wat we hebben gedaan (welke behandelvorm/welke techniek), waarom (het behandeldoel) en wat het resultaat is.

 

Daarbij doe ik mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Ik beloof

-zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke en medische gegevens van u en uw kind

-ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

- dat ik als enige toegang heb tot de gegevens in het dossier

-dat ik mij zal houden aan mijn beroepsgeheim (wettelijke geheimhoudingsplicht)

 

Informatie verstrekking

Mocht het van belang zijn om andere zorgverleners, hulpverleners of school te informeren over de behandeling, dan zal dit alleen gebeuren met uw expliciete, schriftelijke toestemming.

Onderling overleg

De wet AVG verbiedt het om informatie over u en/of uw kind of over de behandeling per mail te versturen. Informatie kan alleen tijdens een afspraak mondeling verstrekt worden of per post.

Financiële administratie

De NAW-gegevens uit het dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat er een factuur kan worden opgesteld.

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.